CORNWERD    Fotoalbums:   


HIER

CORNWERD   9 Artikelen.

cornwerdermolen.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Cornwerdermolen Cornwerd
Over de molen van Cornwerd worden verschillende feiten gerapporteerd. Op deze website wordt in het thema nummer de molens gesproken over de Cornwerd Eenhoorn watermolen......
dekerk.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Cornwerd Sint Bonifaciuskerk
De Cornwerder kerk is gewijd aan de heilige Bonifacius (de enige kerk in Friesland naar hem vernoemd.) en is van omstreeks 1150, zeer oud dus, hoewel dat tegenwoordig niet echt zichtbaar meer is. Talloze verbouwingen, de eersten al in 1510 en 1580, z.....
deschool.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
De school van Cornwerd
De Cornwerder school sloot in 1934 definitief de deuren. Een oprichtingsjaar is niet gevonden maar in 1606 wordt al een schoolmeester (Sannes) genoemd . Meester Goslinga, hield het maar liefst 43 jaar vol. Van 1739 tot 1782, hij was ook 'verwer end.....
hikkespringers.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Koarnwerter hikkespringers
Hikkespringers was eertijds de bijnaam van de Cornwerders. Dit was te danken aan een drietal hekken die men moest passeren voordat de kerk bereikt kon worden. .....
historie01.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Korte geschiedenis het ontstaan van de naam Cornwerd
Qurniwirt of Quernivurt zijn de oudste namen voor Cornwerd. Vermoedelijk een samentrekking van de germaanse woorden 'Kwirnu' , dat molen en van 'Wurpi' dat terp betekend. De namen komen voor in schenkingsoorkonden aan het (Duitse) klooster Fulda. Dr......
historie02.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Cornwerd en de schans bij Sotterum
Hoe klein Cornwerd mag zijn, 't heeft zijn geschiedenis en zijn voorsteden. Tot de laatsten behoren Sotterum en 't Houw. In het Fries Museum zagen we dezer dagen een fraaie gouden draagpenning ter ere van Vaandrig Hidde Sibrants op het behoud van d.....
historie03.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Ik was kind in de oorlog en.....
Uit een bundel persoonlijke herinneringen aan de oorlogstijd 1940-1945 Verteld door Thys Ozinga en opgetekend en bewerkt door Otto Gielstra.....
stromvloed1825.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Cornwerd de stormvloed van 1825
De grote overstroming na de storm van 3 februari 1825 trof ook Cornwerd, al waren hier geen dijkdoorbraken zoals bij Makkum en Gaast. Schade was er wel aan de rondom het dorp gelegen vruchtbare landbouwgronden. Een gebied met vele particuliere polder.....
wilsterflappen.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
"Wilsterflappen" fan A. Veenstra.
Echte Seedyksters Yn Aldnijs, it blêd fan de stichting Ald Makkum stie yn 1997 in resinsje by it ferskinen fan it boekje .....