GAAST    Fotoalbums:   


HIER

GAAST   30 Artikelen.

angst voor storm.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Angst voor stormvloeden en dijkbreuken bij de inwoners van Gaast, Ferwoude en Piaam in de 18e eeuw In 1722 diende een aantal inwoners van de dorpen Gaast en Ferwoude een verzoekschrift in bij de dijkgraaf en verdere bestuursleden van het water.....
auke bijlsma vertelt.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Auke Bijlsma vertelt
Een vijftig jaar geleden (1910) gingen nog een man ridlik gau healwei de dyk. En omraak stouwe fansels. De pipe Gaast zegt, te praten. De heer Bijlsma kent het dorp al langer dan vijfenzestig jaar. Hij weet precies hoe alles een vijftig jaar.....
bevrijdinggaast.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
Wybren's beschrijving van de bevrijding van Gaast in 1945. Hier volgt het verhaal van onze bevrijding. Opdat ik het enigszins uitvoerig kan doen en dan niet telkens hetzelfde moet schrijven, zal ik het maar typen met enige doorslagen. Dat s.....
bevrijdinsfeest01.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09

.....
biezen.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferb?n W?nseradiel
.....
burghgraeff.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Legerkapitein Burghgraeff overleden in Gaast Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel
.....
doleantie.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
domineefroeling.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
douwealgera.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
duitsers in opmars.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
gereformeerdekerk01.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
De Sneinspetiele de kerken en onderwijs in Gaast Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
hoogveld.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
iepenbierunderwiis.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
indie.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09

.....
kerkepad.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
kerkepad 19e eeuw Gaast Ferwoude Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
lancasterstortneer.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
In 1944 stort een Lancaster in het IJsselmeer Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
masterozinga.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
meesterbakker.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
moordkromherne.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
nieuwebrug1766.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Gaast 1766 een nieuwe brug Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
personen.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Gaast personen Petrus Vomelius Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
revue.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Gaast Revue Lysts dorp yn rzige tiid Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
schooldienaren.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
skoallegaast.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
susanna.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
tonnezet.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Een rolbrug/tonnezet over de Gaaster vaart Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
vredehof.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
watermolens.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
Watermolens bij Gaast en Ferwoude Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
won 25-won 75.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09
- Website Histoarysk Wurkferbn Wnseradiel
.....
wumkes.html
Gewijzigd op: 2022 Dec 09

.....